Bình Dương | Care For
Dịch vụ
  • Bệnh viện
  • Chăm sóc trong ngày
  • Chăm sóc tại nhà
  • Nhà dưỡng lão tình thương dành
  • Trung tâm Bảo trợ xã hội
  • Viện dưỡng lão
Địa điểm

Bình Dương

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho NCT ở Bình Dương

Người cao tuổi là nhóm dân cư đặc biệt, đã có những đóng góp cho xã hội. Khi về già, họ cần những điều kiện chăm sóc đặc biệt so với nhóm dân cư khác.

 

Bệnh viện lão khoa tốt nhất ở Bình Dương

Chăm sóc tại nhà​ ở Bình Dương

No Listings Found

Viện dưỡng lão tư nhân tốt nhất ở Bình Dương

Viện dưỡng lão
  • ₫₫₫
  • Gía từ 14.900.000₫ - 17.500.000₫
Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khoẻ Người Cao Tuổi Hoa Sen Nhật Bản (Japan Lotus Nursing Home)