Huế
Dịch vụ
  • Bệnh viện
  • Chăm sóc trong ngày
  • Chăm sóc tại nhà
  • Nhà dưỡng lão tình thương dành
  • Trung tâm Bảo trợ xã hội
  • Viện dưỡng lão
Địa điểm

Kết quả: Huế Các danh sách

See Filters

Thêm bộ lọc

Sorry! No more filter found for current selections

Bệnh Viện Trung Ương Huế

image

Bác sĩ trực rất thân thiện khi kiểm tra sức khỏe cho tôi, trò chuyện tích c...

cat-icon 16 Lê Lợi Hue, Thừa Thiên, Huế

Chăm sóc người bệnh tại nhà Bệnh viện Trung Ương Huế

Chăm sóc người bệnh tại nhà Bệnh viện Trung Ương Huế

cat-icon 16 Lê Lợi, Thừa Thiên, Huế

Nhà dưỡng lão Diệu Viên

image

Nơi đây có không gian phật pháp yên tĩnh và thanh tịnh. Mọi khu vực trong nhà...

cat-icon Tự Đức, Thủy Thủ, Tp. Huế, Huế