Miền Trung
Dịch vụ
  • Bệnh viện
  • Chăm sóc trong ngày
  • Chăm sóc tại nhà
  • Nhà dưỡng lão tình thương dành
  • Trung tâm Bảo trợ xã hội
  • Viện dưỡng lão
Địa điểm

Kết quả: Miền Trung Các danh sách

See Filters

Thêm bộ lọc

Sorry! No more filter found for current selections

Nhà Điều Dưỡng Tình Thương Suối Hoa

image

Ngày đó không có tiền mà mẹ tôi lại đau yếu nên phải đưa mẹ đến đây...

cat-icon Thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng Da Nang, Vietnam

Bệnh Viện Trung Ương Huế

image

Bác sĩ trực rất thân thiện khi kiểm tra sức khỏe cho tôi, trò chuyện tích c...

cat-icon 16 Lê Lợi Hue, Thừa Thiên, Huế

Chăm sóc người bệnh tại nhà Bệnh viện Trung Ương Huế

Chăm sóc người bệnh tại nhà Bệnh viện Trung Ương Huế

cat-icon 16 Lê Lợi, Thừa Thiên, Huế