Thái Nguyên
Dịch vụ
  • Bệnh viện
  • Chăm sóc trong ngày
  • Chăm sóc tại nhà
  • Nhà dưỡng lão tình thương dành
  • Trung tâm Bảo trợ xã hội
  • Viện dưỡng lão
Địa điểm

Kết quả: Thái Nguyên Các danh sách

See Filters

Thêm bộ lọc

Sorry! No more filter found for current selections

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

image

Bệnh viện có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại đủ điều kiện để c...

cat-icon 479 Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên

Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh Thái Nguyên

image

Tôi nhận thấy rằng cách làm việc của Trung tâm khá tốt và có cố gắng tro...

cat-icon Ngõ 378 Ga Thái Nguyên, Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Vietnam